Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dodaj do ulubionych
ŚDS Łańcut

ŚDS Łańcut

 

Środowiskowy Domy Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łańcucie

     Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łańcucie istnieje od grudnia 2001 roku przy ulicy Piłsudskiego 70/3. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

     Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Ośrodek zapewnia wszystkim uczestnikom trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym (np. przygotowanie posiłków, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dokonywanie zakupów, pranie, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu), trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (np. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości), trening umiejętności spędzenia wolnego czasu (np. rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek, turystyką, udział w imprezach kulturalnych) poradnictwo medyczne oraz terapii

Zajęcia terapeutyczne w naszym Domu obejmują:

1. zajęcia plastyczne, wzbogacające wyobraźnię, dające poczucie samodzielności i pewności siebie, zajęcia te mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnienia manualne, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi itd.,

2. zajęcia w pracowni kulinarnej, kształtujące umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, a także kształtujących nawyki zachowania higieny przy sporządzaniu posiłków, zajęcia te uczą przede wszystkim samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

3.zajęcia techniczne (pracownia stolarska), poprawiające sprawności ruchowe przy nieskomplikowanych czynnościach obróbki drewna,

4.rehabilitację mięśniowo- ruchową (pracownia rehabilitacyjna, gry zręcznościowe) prowadzoną przy pomocy specjalistycznych urządzeń do fizjoterapii. Zajęcia te mają na celu właściwe stymulowanie organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję odchyleń i braków rozwojowych,

5.rękodzieła artystycznego, poznanie różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego, które wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokową i wzrokowo-ruchową. Doskonalenie sprawności manualnej uczestników.

      Rehabilitacja społeczna realizowana jest ponadto poprzez: prowadzenie treningu ekonomicznego tj. np. wspólne wyjścia po zakup materiałów do terapii

Zajęcia w domu organizuje się w grupach, podgrupach oraz gdy, jest to konieczne indywidualnie dostosowując plan postępowania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Prowadzenie w/w zadań zapewnia zatrudniony wykwalifikowany personel.

W trakcie przebywania w ośrodku uczestnicy mogą liczyć też na miłą i życzliwą opiekę, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego W organizowaniu życia "mieszkańców" ŚDS uwzględnia się potrzeby poszczególnych osób, ich preferencje i zasoby. Duży nacisk kładzie się na poszanowanie godności i ochronę praw osobistych poszczególnych osób, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.

W ŚDS funkcjonuje zespół terapeutyczny, prowadzony przez personel, który zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym połączonym z doświadczeniem zawodowym świadczy profesjonalną pomoc osobom, które w wyniku wystąpienia zaburzeń psychicznych nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku, wymagają wsparcia i opieki. Każdy pracownik oprócz wypełniania swoich obowiązków wynikających z zakresu czynności i czynności dodatkowych jest zobowiązany do przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania, właściwego stosunku zarówno do przełożonych, współpracowników, jak i użytkowników Domu.

Załączniki - Wniosek o przyjęcie do ŚDS - pobierz

Obecnie ze wsparcia Domu korzystają 32 osoby z terenu Powiatu łańcuckiego

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

PCPR Łańcut
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Powiat Łańcucki
Portal organizacji pozarządowych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI